U kunt hieronder het verwijsformulier direct invullen. Dit is een beveiligde en betrouwbare manier om iemand (éénmalig) digitaal naar Vitaalpunt te verwijzen. Er worden geen patiënt-gegevens opgeslagen en bewaard in een database. De mail die wordt gegenereerd wordt door office verwerkt in ons EPD en daarna direct verwijderd. U ontvangt terugkoppeling van ons via de post of via Zivver. Zivver is een beveiligd communicatiesysteem dat werkt met een verificatiecode.

Leest u voor uw verwijzing graag nog even de praktische informatie door die een correcte verwijzing en aanmelding van uw patiënt versnellen: Voor Verwijzers.

  Patiënt

  Naam van de patiënt + voorletters

  manvrouw

  BSN

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  Mailadres patiënt

  Geboortedatum

  Bij welke zorgverzekeraar is de patiënt verzekerd?

  Verwijzer

  Uw naam + voorletters

  manvrouw

  Functie

  Organisatie

  AGB-code verwijzer

  Postcode

  Adres

  Plaats

  Telefoonnummer verwijzer

  Mailadres

  Basis GGZSpecialistische GGZ

  De reden van de verwijzing

  Aanvullingen

  Indicatiegebied

  Depressieve stemmingsstoornissenAngststoornissenObsessieve-compulsieve stoornissenPsychotrauma- en stressgerelateerde stoornissenSomatisch-symptoomstoornissenSlaapstoornisAnders

  Anders namelijk: