Vitaalpunt is overgenomen door Mentaal Beter

per 1 januari 2021 met behoud van continuïteit in aanmeldprocedure en behandeling.

Via dit bericht maken wij u graag deelgenoot van de overname van Vitaalpunt door Mentaal Beter. Vanuit gedeelde waarden zoals een persoonlijke benadering en het streven naar continue verbetering van de zorg is er sprake van een goede match tussen beide partijen en gezamenlijke visie richting de toekomst. Door de overname gaan geen banen verloren. Alle medewerkers van Vitaalpunt kunnen hun werkzaamheden blijven voortzetten.

Uiteraard heeft de continuering van kwalitatief goede zorg onze hoogste prioriteit. Daarnaast willen we benadrukken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de patiëntgegevens, in lijn met de eisen van de wet. Wij streven ernaar om zo geruisloos mogelijk over te gaan, zodat onze patiënten daar zo min mogelijk van merken. Ook de gebruikelijke manier van aanmelden via website of telefoon kan gewoon doorgaan. Verwijzers en patiënten hebben wij uitgebreid geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van de overname nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren via een e-mail naar info@vitaalpunt.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Vitaalpunt