Psychologische zorg binnen de Specialistische GGZ

Uw zorg is bij Vitaalpunt in goede handen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, volgt hieronder enige belangrijke informatie. Het betreft informatie over de Specialistische GGZ. Onderaan de pagina vind u een digitale folder die u kunt downloaden.

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Deze moet voor aanvang van de eerste afspraak in ons bezit zijn. Uw huisarts of bedrijfsarts bepaalt of er sprake is van een hulpvraag die past in de specialistische GGZ. De huisarts dient deze hulpvraag op de verwijzing aan te geven.

De kosten van intake en behandeling

De multidisciplinaire intake en de behandelprogramma’s van Vitaalpunt worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Voor de vergoeding geldt het volgende:

  • De kosten voor een multidisciplinaire intake zijn € 1.144,27. Deze worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering;
  • De kosten voor de behandeling zijn afhankelijk van het te volgen programma dat in het behandelplan wordt voorgesteld. Klik hier voor een volledige lijst van behandelingen en kosten (vanaf blz.6).

Hoogte van de vergoeding

Alle programma’s worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere bijvoorbeeld maar 60%. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de exacte hoogte van de vergoeding. Indien uw zorgverzekeraar niet de gehele behandeling vergoedt, zult u mogelijk een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Als u een restitutiepolis hebt, geldt dit niet.

Als uw zorgverzekeraar slechts een deel van de behandeling vergoedt, zullen wij samen met u kijken naar andere financieringsmogelijkheden. Wellicht kan uw werkgever een financiële bijdrage leveren in de niet-vergoede kosten van de behandeling. Als dat niet mogelijk is, zijn wij bereid een deel van de kosten voor onze rekening te nemen. Wij vragen u in dat geval een bijdrage in de kosten te doen van €375,-. Voor Zorg en Zekerheid verzekerden geldt per 1 juli 2017 een bijdrage van €1.000,-. U ontvangt hiervoor bij aanvang van de behandeling een factuur.

De volledige behandeling bij Vitaalpunt wordt gefactureerd nadat deze is beëindigd, of wanneer er 365 dagen zijn verstreken sinds uw eerste contact met Vitaalpunt.

Verplicht Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Per 1 januari 2017 bedraagt het verplichte (wettelijke) eigen risico €385,- per jaar. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. U betaalt het eigen risico aan Vitaalpunt.

Afzeggen van een afspraak

Mocht u een keer een afspraak niet kunnen nakomen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren laten weten? Belt u dan 088-8720700 of mail naar info@vitaalpunt.nl. Wanneer afspraken niet tijdig worden afgezegd, wordt een bedrag van € 45,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

De wijze van declareren

De afspraken die wij met zorgverzekeraars hebben gemaakt over declaratie van de zorg verschillen van elkaar. Hieronder treft u per zorgverzekeraar de werkwijze aan.

  • Achmea, Zilveren Kruis, Agis, Avéro, Prolife, OZF, Interpolis.
  • CZ, OHRA, Delta Lloyd.

Indien u verzekerd bent via een van de bovenstaande zorgverzekeraars, zullen wij de factuur voor de behandeling rechtstreeks aan hen verzenden. Uw zorgverzekeraar regelt de afhandeling rechtstreeks met ons.

  •  De Amersfoortse, Ditzo, ASR

Indien u verzekerd bent bij een van bovenstaande zorgverzekeraars dient u van hen een machtiging (toestemming) te krijgen voor de behandeling. Als u hierbij hulp nodig heeft kan Vitaalpunt daarbij helpen. Zonder machtiging wordt de behandeling niet door betreffende verzekeraars vergoed en moet u deze dus zelf betalen.

  • Overige zorgverzekeraars

Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar dan die hierboven staan genoemd is de werkwijze als volgt. Tijdens uw intakegesprek zal u worden gevraagd om een akte van cessie te ondertekenen. Via de akte van cessie geeft u toestemming aan Vitaalpunt om de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Daardoor kunnen wij u administratie uit handen nemen. Als de behandeling bij Vitaalpunt ten laste van uw verplichte of vrijwillige eigen risico gaat, zullen wij u een factuur sturen voor het eigen-risico-bedrag. Deze factuur zult u zelf aan Vitaalpunt moeten betalen. Deze factuur ontvangt u pas nadat wij de betaling van uw zorgverzekeraar hebben ontvangen.

U kunt uiteraard ook de factuur op uw eigen adres ontvangen. In dat geval vult u de akte van cessie niet in. U bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat de factuur binnen 30 dagen betaald wordt.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij staan u graag te woord!

Digitale Folder