Uw mening is van vitaal belang!

Bij Vitaalpunt staat kwaliteit van zorg voorop. Wij verlenen deze zorg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. U mag ervan uitgaan dat de behandelaren van Vitaalpunt hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Of juist wél tevreden bent over onze dienstverlening? We vinden het belangrijk dat u ons dit laat weten. Met uw opmerkingen kunt u een significante bijdrage leveren aan betere zorg- en dienstverlening. Iedere reactie is welkom.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

a. Wilt u ons waarderen?

Wilt u uw ervaringen bij Vitaalpunt delen met andere patiënten? Ga naar ZorgkaartNederland en waardeer ons:

– Geef hier uw waardering voor uw behandeling bij Vitaalpunt in Amsterdam
– Geef hier uw waardering voor uw behandeling bij Vitaalpunt in Rotterdam

Hiermee helpt u ook andere patiënten bij het maken van keuzes in de gezondheidszorg.

b. Heeft u een tip of suggestie

Suggesties of ideeën? U kunt het ons laten weten via ons contactformulier. Deel uw mening, tips of suggesties die volgens u voor verbetering vatbaar zijn. Wij stellen het op prijs als u met ons meedenkt.

Indien u een klacht heeft? Maakt u dan gebruik van onderstaande klachtenprocedure:

c. Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Vitaalpunt is een erkende instelling voor specialistische zorg, gericht op het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Wij verlenen deze zorg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. U mag ervan uitgaan dat de behandelaren van Vitaalpunt hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandeling of de manier waarop Vitaalpunt met u of uw belangen omgaat. Dit kunt u bij Vitaalpunt kenbaar maken, waarbij wij zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht conform ons klachtenreglement. Wanneer u een klacht heeft kunt u de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Bespreek de klacht met degene over wie u niet tevreden bent

Wij vinden het belangrijk dat u een zo laag mogelijke drempel ervaart voor het bespreekbaar maken van uw onvrede. Daarom zijn er weinig formele handelingen nodig. Om te beginnen is het van belang om contact te zoeken met uw (regie)behandelaar of contactpersoon binnen Vitaalpunt. Dit kan mondeling of schriftelijk. Vertel waarom u niet tevreden bent. Bedenk goed waar uw klacht over gaat (een persoon, een dienst of product of iets anders), zodat u duidelijk kunt vertellen waar u niet tevreden over bent. Geef de ander ook de mogelijkheid tot uitleg, of om zich te verontschuldigen. Vaak kan hiermee de ontevredenheid al worden weggenomen.

Soms ligt hier niet de oplossing, dan is de volgende mogelijkheid:

Stap 2: Neem contact op met de directie van Vitaalpunt

Indien u met uw (regie)behandelaar of contactpersoon niet tot een goede afhandeling komt van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de directie van Vitaalpunt. U kunt hiertoe een mail sturen aan info@vitaalpunt.nl ter attentie van de directie van Vitaalpunt. Of per post naar Vitaalpunt, t.a.v. de directie, Entrada 706, 1114 AA te Amsterdam. Hierbij is het van belang dat u uw naam en contactgegevens vermeldt bij uw klacht. Ook kunt u vragen om een telefonische afspraak met de directie om uw klacht kenbaar te maken via nummer 088-8720700.

Nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend zullen wij proberen deze met u op te lossen. U kunt in ieder geval binnen 1 week een reactie van ons verwachten. Indien gewenst of nodig voor de afhandeling van uw klacht, kunnen wij u vragen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Vanzelfsprekend zullen wij uw klacht vertrouwelijk behandelen.

Stap 3: Zoek contact met onze onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Als deze eerste twee stappen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijk persoon die u kan helpen bij de verdere afhandeling van uw klacht. Hoe u deze persoon kunt bereiken en op welke manier u uw klacht kunt indienen vindt u terug in ons klachtenreglement. In dit document vindt u precies terug welke taken en verantwoordelijkheden de klachtenfunctionaris heeft en hoe de procedure precies in zijn werk gaat.

Stap 4: Geschillencommissie

Als al deze eerdere stappen geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie. Vitaalpunt is aangesloten bij: https://www.degeschillencommissie.nl.

Belangrijke documenten