Psychologische zorg binnen de Specialistische GGZ
Uw zorg is bij Vitaalpunt in goede handen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, volgt hieronder enige belangrijke informatie. Het betreft informatie over de Specialistische GGZ.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Deze moet voor aanvang van de eerste afspraak in ons bezit zijn. Uw huisarts of bedrijfsarts bepaalt of er sprake is van een hulpvraag die past in de specialistische GGZ. De huisarts dient deze hulpvraag op de verwijzing aan te geven.

Vergoeding Volwassenen
De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter valt in het basispakket waar je verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de eerstelijns psychologische zorg (tot 2013), behandelingen in de tweedelijns ggz (tot 2014), als behandelingen gestart in 2014 t/m 2021 in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar je daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

 

De kosten van intake en behandeling
De multidisciplinaire intake en de behandelprogramma’s van Vitaalpunt worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Ook als tijdens de multidisciplinaire intake blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Vitaalpunt, zullen de kosten van de intake in rekening gebracht worden.

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385,- per verzekerde. Indien je een behandeling bij Mentaal Beter krijgt, kan je zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat je nog open hebt staan achteraf bij je in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
Je kunt bovenop het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is in 2021. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij je in rekening brengen na afloop van de behandeling. Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of over het bedrag wat je nog hebt openstaan.

Wijzigen en afzeggen van een afspraak
Voor een goed resultaat van uw behandeling is continuïteit in de afspraken van groot belang. Wij willen dan ook voorkomen dat deze te veel wordt verstoord. Wanneer u onverhoopt een afspraak moet wijzigen, vragen wij u dit ruim van tevoren te doen. Wij zullen in dergelijke gevallen altijd proberen u een alternatieve afspraak aan te bieden, maar het kan voorkomen dat de agenda’s van uw behandelaren al vol zijn. U kunt een afspraak alleen telefonisch wijzigen of afzeggen via 088-8720700 of rechtstreeks met uw behandelaar in een sessie.
Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) zijn wij genoodzaakt een bedrag van €85,- in rekening te brengen. Deze kosten zijn geheel voor uw eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij staan u graag te woord! Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier: Onze werkwijze.