Psychologische zorg binnen de Specialistische GGZ
Uw zorg is bij Vitaalpunt in goede handen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, volgt hieronder enige belangrijke informatie. Het betreft informatie over de Specialistische GGZ. Voor een nog completere uitleg over onze vergoedingen en werkwijze verwijzen wij u naar onze digitale folder.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Deze moet voor aanvang van de eerste afspraak in ons bezit zijn. Uw huisarts of bedrijfsarts bepaalt of er sprake is van een hulpvraag die past in de specialistische GGZ. De huisarts dient deze hulpvraag op de verwijzing aan te geven.

De kosten van intake en behandeling
De multidisciplinaire intake en de behandelprogramma’s van Vitaalpunt worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Ook als tijdens de multidisciplinaire intake blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Vitaalpunt, zullen de kosten van de intake in rekening gebracht worden.

Verplicht Eigen Risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een Verplicht Eigen Risico in de basisverzekering. Het verplichte (wettelijke) eigen risico in 2020 bedraagt €385,- per jaar. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. U betaalt het eigen risico aan Vitaalpunt.

Uw bijdrage in de kosten
Alle programma’s worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere bijvoorbeeld maar 70%. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de exacte hoogte van de vergoeding. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar zal uw behandeling slechts deels vergoed worden. Vitaalpunt zal in dat geval een deel van deze niet-vergoede kosten voor zijn rekening nemen. Wel vragen wij u in dat geval een bijdrage in de kosten te doen van €400,-. U ontvangt hiervoor bij aanvang van de behandeling een factuur.
De volledige behandeling bij Vitaalpunt wordt gefactureerd nadat deze is beëindigd, of wanneer er 365 dagen zijn verstreken sinds uw eerste contact met Vitaalpunt. De bijdrage in de kosten staat los van het Verplicht Eigen Risico.

Wijzigen en afzeggen van een afspraak
Voor een goed resultaat van uw behandeling is continuïteit in de afspraken van groot belang. Wij willen dan ook voorkomen dat deze te veel wordt verstoord. Wanneer u onverhoopt een afspraak moet wijzigen, vragen wij u dit ruim van tevoren te doen. Wij zullen in dergelijke gevallen altijd proberen u een alternatieve afspraak aan te bieden, maar het kan voorkomen dat de agenda’s van uw behandelaren al vol zijn. U kunt een afspraak alleen telefonisch wijzigen of afzeggen via 088-8720700 of rechtstreeks met uw behandelaar in een sessie.
Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) zijn wij genoodzaakt een bedrag van €45,- in rekening te brengen. Deze kosten zijn geheel voor uw eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

De wijze van declareren
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie Vitaalpunt een contract heeft afgesloten, dan zal de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gestuurd worden. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie Vitaalpunt geen contract heeft afgesloten, dan ontvangt u de factuur zelf. U dient de factuur zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de factuur binnen 30 dagen aan Vitaalpunt wordt betaald. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of zij een contract met Vitaalpunt hebben afgesloten.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij staan u graag te woord! Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier: Onze werkwijze.

Digitale Folder SGGZ 2020

Downloaden (PDF, 154KB)