Psychologische zorg binnen de Specialistische GGZ

Uw zorg is bij Vitaalpunt in goede handen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, volgt hieronder enige belangrijke informatie. Het betreft informatie over de Specialistische GGZ. Voor een nog completere uitleg over onze vergoedingen en werkwijze verwijzen wij u naar onze digitale folder.

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Deze moet voor aanvang van de eerste afspraak in ons bezit zijn. Uw huisarts of bedrijfsarts bepaalt of er sprake is van een hulpvraag die past in de specialistische GGZ. De huisarts dient deze hulpvraag op de verwijzing aan te geven.

De kosten van intake en behandeling

De multidisciplinaire intake en de behandelprogramma’s van Vitaalpunt worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Voor de vergoeding geldt het volgende:

  • De kosten voor een multidisciplinaire intake zijn € 1.181,01. Deze worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering;
  • De kosten voor de behandeling zijn afhankelijk van het te volgen programma dat in het behandelplan wordt voorgesteld. Klik www.nza.nl voor een volledige lijst van behandelingen en kosten (vanaf blz.6).

Hoogte van de vergoeding

Vitaalpunt heeft een contract afgesloten met de volgende koepelorganisaties: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, DSW en ASR. Alle programma’s worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere bijvoorbeeld maar 70%. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de exacte hoogte van de vergoeding.

Als uw zorgverzekeraar slechts een deel van de behandeling vergoedt, zullen wij samen met u kijken naar andere financieringsmogelijkheden. Wellicht kan uw werkgever een financiële bijdrage leveren in de niet-vergoede kosten van de behandeling. Als dat niet mogelijk is zijn wij bereid een deel van de kosten voor onze rekening te nemen. Wij vragen u in dat geval een bijdrage in de kosten te doen van €375,-. Voor Zorg en Zekerheid verzekerden geldt een bijdrage van €1.000,-. U ontvangt hiervoor bij aanvang van de behandeling een factuur.

De volledige behandeling bij Vitaalpunt wordt gefactureerd nadat deze is beëindigd, of wanneer er 365 dagen zijn verstreken sinds uw eerste contact met Vitaalpunt. De bijdrage in de kosten staat los van het Verplicht Eigen Risico.

Patiëntenstop CZ voor de SGGZ per 1 juli 2018
Bent u verzekerd bij CZ en heeft u een verwijzing voor SGGZ? Helaas kunnen we per 1 juli niet direct nieuwe patiënten met een zorgverzekering bij CZ aannemen. Neemt u daarvoor eerst contact op met het Zorgbemiddelingsbureau van CZ om een machtiging aan te vragen voor een SGGZ behandeling bij Vitaalpunt.

Verplicht Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Per 1 januari 2018 bedraagt het verplichte (wettelijke) eigen risico €385,- per jaar. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. U betaalt het eigen risico aan Vitaalpunt.

Afzeggen van een afspraak

Mocht u een keer een afspraak niet kunnen nakomen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren laten weten? Belt u dan 088-8720700 of mail naar info@vitaalpunt.nl. Wanneer afspraken niet tijdig worden afgezegd, wordt een bedrag van € 45,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

De wijze van declareren

Tijdens uw intakegesprek zal u worden gevraagd om een akte van cessie te ondertekenen. Via de akte van cessie geeft u toestemming aan Vitaalpunt om de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Daardoor kunnen wij u administratie uit handen nemen.

U kunt uiteraard ook de factuur op uw eigen adres ontvangen. In dat geval vult u de akte van cessie niet in. U bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat de factuur binnen 30 dagen betaald wordt.

Als de behandeling bij Vitaalpunt ten laste van uw verplichte of vrijwillige eigen risico gaat, zullen wij u een factuur sturen voor het eigen-risico-bedrag. Deze factuur zult u zelf aan Vitaalpunt moeten betalen. Deze factuur ontvangt u pas nadat wij de betaling van uw zorgverzekeraar hebben ontvangen.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij staan u graag te woord!

Digitale Folder

Neem contact met ons op

U kunt hier uw gegevens achterlaten. Vermeld ook uw telefoonnummer als u gebeld wilt worden. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Vitaalpunt