1. Aanmelding

De eerste stap die gezet moet worden is het aanmelden. Je kunt je direct bij Mentaal Beter aanmelden maar voor de behandeling kan starten hebben wij een verwijsbrief nodig. Zodra de aanmelding volledig is plannen we het intakegesprek en geven we je de beschikking over ons cliëntenportaal. In ons cliëntenportaal kun je na de intake aan de slag met online e-health modules. Hiermee heb je zelf een sterke invloed op de snelheid van jouw vooruitgang.

Neem contact op met Vitaalpunt

2. Intake en diagnose

Tijdens één of meerdere gesprekken willen wij een goed beeld vormen van jouw klachten en levensgeschiedenis. Na de intake stellen wij een behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en verwachte duur van de behandeling in komen te staan. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot een zorgvuldige diagnose en behandeladvies te komen. In dat geval zal de intake en diagnose fase langer duren. Een goede diagnose is belangrijk om de juiste aanpak te bepalen. Ook kan uit de diagnose blijken dat wij niet de benodigde zorg kunnen leveren waardoor wij je moeten doorverwijzen. Gedurende de behandeling is het mogelijk dat familie en naasten betrokken worden. Lees in ons Kwaliteitsstatuut hoe wij dit vorm geven.

3. Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij de opzet van het behandelplan en bepalen we samen of de aanpak aansluit bij jouw behoeften.

4. Behandelafspraken

Zodra het behandelplan is besproken worden de behandelafspraken ingepland. Het aantal afspraken hangt af van de ernst van de klachten en de snelheid van jouw vooruitgang.

5. Tussentijdse evaluatie

Na een aantal behandelafspraken doen wij een tussentijdse evaluatie. Tijdens deze evaluatie bekijken we de vooruitgang en bespreken we deze om het vervolg van de behandeling zo goed mogelijk vorm te geven.

6. Vervolg behandelafspraken

Na de evaluatie vinden er weer behandelafspraken plaats. Het aantal afspraken hangt af van de snelheid van jouw vooruitgang.

7. Eindgesprek

Het eindgesprek is de afronding van jouw behandeling. We evalueren de behandeling en toetsen het resultaat van de behandeling met de ROM eindmeting. Daarnaast willen we ook graag leren van jouw ervaring bij ons en vragen we jou een ervaring en tevredenheidsonderzoek in te vullen.

8. E-health

Vanaf het moment dat jouw aanmelding compleet is kun jij zelf alvast aan de slag met online e-health modules. Hiermee heb je zelf een sterke invloed op de snelheid van jouw vooruitgang. De e-health blijft ook na het eindgesprek nog een ruime periode beschikbaar zodat je ook na jouw behandeling nog aan je vooruitgang kan blijven werken.