Je hebt je aangemeld en nu? Wat kun je na aanmelding bij Vitaalpunt verwachten? Onze werkwijze lichten we hieronder toe aan de hand van 4 fasen:

1. Aanmelding en screening
Iedereen meldt zich aan bij het secretariaat met een geldige verwijsbrief*. Dan worden je gegevens in ons systeem verwerkt en wordt er een telefonisch screening ingepland. Van de screening ontvang je een bevestiging inclusief een vragenlijst die ingevuld moet zijn voordat de telefonische screening plaatsvindt. Dit telefoongesprek met één van onze therapeuten is bedoeld om te onderzoeken of Vitaalpunt voor jou de meest passende zorg kan leveren? Na een controle van de verwijzing en het invullen van aanvullende lijsten wordt er een intake ingepland.

Belangrijke voorwaarden voor een behandeling bij Vitaalpunt zijn:
  • Vitaalpunt heeft een behandelaanbod voor mensen tussen de 18 en 67 jaar, woonachtig in de regio Amsterdam die de Nederlandse taal spreken.
  • Je hebt de mogelijkheid om qua tijd en fysieke gesteldheid 3 keer per week naar de locatie te komen (heeft betrekking op de Specialistische GGZ behandelingen).
  • Je hebt de mogelijkheid om qua tijd en fysieke gesteldheid 1 keer per week naar de locatie te komen (heeft betrekking op de Basis GGZ behandelingen).
  • Je bent bereid om binnen de Specialistische GGZ multidisciplinaire behandelingen (meerdere disciplines) te volgen, met zowel individuele als groepsbehandelingen.
  • Wij bieden helaas geen passende behandeling indien je één van de volgende klachten hebt: bij problemen met alcohol of drugs, psychotische klachten, suïcidaliteit/zelfbeschadiging, chronisch (vroegkinderlijk) trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
  • Vitaalpunt beschikt niet over een eigen crisisdienst of opnameafdeling. Wanneer je acute hulp nodig hebt, adviseren wij contact op te nemen met je huisarts die mogelijk kan verwijzen naar de juiste instelling.

2. Intake
Vervolgens vindt de intakeprocedure plaats. Die over het algemeen bestaat uit drie onderdelen:

Intake gesprek met de Regiebehandelaar

In het eerste gesprek met de regiebehandelaar wordt het verloop van jouw klacht(en) in de tijd besproken en de invloed van jouw klachten op je dagelijks leven, zowel voor privé als werk. De regiebehandelaar neemt bij de intake de medische voorgeschiedenis en eventuele medicatie met je door en richt zich bij het onderzoek op het bepalen van het beeld en stellen van de diagnose. Daarnaast worden de inclusiecriteria doorgenomen.

Intake gesprek met de psycholoog

In het tweede gesprek wordt er aanvullende informatie verzameld om zo tot een passend behandelvoorstel te komen. De focus van het onderzoek is met name gericht op jouw mogelijkheden en is gericht op de toekomst, aan de hand van jouw hulpvraag.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek licht de verantwoordelijk regiebehandelaar de gestelde diagnose toe. In samenspraak wordt besloten welke aanpak voor jou het meest geschikt is. De behandeling en de administratieve zaken worden tijdens dit gesprek doorgenomen. Wanneer je akkoord gaat met deze aanpak kan de behandeling worden gestart. Dit adviesgesprek zal ongeveer een week na het laatste intakegesprek plaatsvinden. In de meeste gevallen kan de behandeling kort daarna al starten. In overleg kan ook voor een ander moment worden gekozen.

3. Behandeling
Voor de start van je behandeling maken wij een behandelplan. Hierbij kijken wij samen welke interventies uit onze zorgprogramma’s passend zijn bij jouw situatie. In de zorgprogramma’s van Vitaalpunt staat voor elke diagnose beschreven welke behandelinterventies wij kunnen aanbieden. Deze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de GGZ-standaarden (zie www.ggzstandaarden.nl), multidisciplinaire richtlijnen (zie www.nedkad.nl) en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Op thuisarts.nl (zie thuisarts.nl) kan je informatie vinden over zorgstandaarden per diagnose, welke geschreven is voor patiënten.

Door onze behandelingen te baseren op deze kwaliteitsstandaarden zorgen wij er voor dat we altijd werken met de laatste inzichten en zo de beste zorg leveren aan onze patiënten.

Meer lezen

We willen benadrukken dat de behandelingen bij Vitaalpunt intensief zijn. De intensiteit en duur van de behandeling kunnen variëren. Als je veel klachten en problemen hebt en er een complexe samenhang tussen die klachten en problemen is, word je behandeld in de Specialistische GGZ. Houd er dan rekening mee dat je ongeveer 3 keer per week een behandeling hebt.
Is dat niet het geval, dan word je waarschijnlijk minder intensief behandeld in de Basis GGZ. Houd er dan rekening mee dat je ongeveer 1 keer per week een behandeling hebt.
In alle situaties bekijken we samen met jou welke specialisten deel gaan uitmaken van jouw behandelteam. Dat team bestaat altijd uit een regiebehandelaar en kan ondersteund worden door een multidisciplinair team, bijvoorbeeld:, een (GZ- of basis) psycholoog, een arts, een psychiater en een psychomotorisch therapeut.

 

Familie en naasten

Bij Vitaalpunt vinden we het belangrijk dat familie, partners en vrienden betrokken worden bij de behandeling. Daarom wordt hier op verschillende momenten in de behandeling aandacht aan besteed.

Wij vragen u bij de intake en / of later in de behandeling iemand mee te nemen naar het gesprek. Ook kun je zelf te allen tijden aangeven dat je graag iemand uit je omgeving wilt betrekken bij je behandeling. Als familielid, partner of vriend(in) kun je ook aangeven dat je betrokken wilt zijn. Wij zullen dit dan altijd in overleg met een patiënt vormgeven. Soms wil een patiënt juist niet dat naasten op de hoogte zijn van de behandeling en de voortgang daarvan. Dit is voor de behandelaar dan een onderwerp van gesprek. De privacy van de patiënt wordt altijd gerespecteerd.

In Therapieland, de e-health omgeving die wij gebruiken, is het tevens mogelijk om uw naasten actief te betrekken bij uw behandeling.

Als familie of naaste heb je altijd recht op algemene informatie over onze werkwijze en behandelingen.

4. Afronding en nazorg
Tijdens de afrondingsfase bereid je je samen met je behandelteam voor op een periode na je behandeling. Na deze fase volgt vrijwel altijd een controle- of evaluatiegesprek met je regiebehandelaar.

Behandeleffecten en cliëntervaringen
Behandeleffecten worden gemeten (ROM) aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling. Standaard worden de RAND-36 (Vragenlijst Kwaliteit van Leven) en de Brief Symptom Inventory (BSI) afgenomen. Aan het einde van de behandeling wordt ook de CQI (Cliënttevredenheid vragenlijst) afgenomen.

E-Health
Wij maken gebruik van een E-health platform Therapieland. Wij kiezen bewust voor een zogenoemde blended behandeling: een combinatie van face to face gesprekken met de psycholoog en online ondersteuning welke afgestemd is op jouw klachten en hulpvraag. De online sessies bestaan uit digitale middelen waarbij bijvoorbeeld (extra) informatie wordt gegeven en oefeningen kunnen worden uitgevoerd. De patiënt kan hieraan werken zonder de behandelaar nodig te hebben, op elk gewenst moment.

*Verwijzing
Om voor vergoeding door je zorgverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Deze ontvangen wij graag voor aanvang van de eerste afspraak (telefonisch screening). Je verwijzer bepaalt of je verwezen wordt voor de BGGZ of SGGZ en dient dit op de verwijzing aan te geven. De categorieën die Vitaalpunt in de Basis GGZ behandelt, zijn: kort, middel en intensief. Op basis van deze indeling wordt mede bepaald hoe jouw behandelprogramma eruit zal zien.

Hoe informeren wij verwijzers?
Wij werken bij Vitaalpunt samen met verschillende partners in de zorg. We hebben een vaste groep van huisartsen en bedrijfsartsen die regelmatig naar ons verwijzen. Daarnaast is er een grote groep verwijzers die af en toe naar ons verwijst, bijvoorbeeld omdat je als patiënt hier om vraagt of omdat bij bepaalde klachten Vitaalpunt de beste zorg kan leveren.

Daarnaast werken wij samen met andere instellingen. Soms ontvangen wij verwijzingen vanuit een andere zorginstelling, maar het gebeurt ook af en toe dat wij patiënten naar elders verwijzen. Dit kan zijn omdat er nog een vervolgbehandeling nodig is na de behandeling bij Vitaalpunt, of omdat de behandeling ergens anders beter aansluit bij de specifieke klachten die iemand heeft.

Na het eerste (intake) gesprek stelt de psycholoog een brief op voor je verwijzer. Daarin staat een (korte) beschrijving van je klachten, hulpvraag en de gestelde diagnose. In deze brief wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de behandelvorm en verwachte duur. Aan het einde van de behandeling of bij wijzigingen in het beleid zal de verwijzer opnieuw worden bericht. Wanneer wij informatie uit willen wisselen met een andere instelling of verwijzer, dan zullen we dit altijd eerst met je bespreken en jouw toestemming hiervoor vragen. De enige uitzondering hierop is wanneer er acuut gevaar dreigt voor jouw gezondheid of die van iemand anders. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens kan je vinden in onze privacyverklaring.
Meer weten?
Wil je meer weten over onze zorg binnen de Basis GGZ (BGGZ)? Lees dan hier verder. Wil je meer weten over onze zorg binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)? Lees dan hier verder. Hier vind je ook onze digitale folders met meer informatie over o.a. vergoedingen.