Je hebt je aangemeld en nu? Wat kun je na aanmelding bij Vitaalpunt verwachten? Onze werkwijze lichten we hieronder toe aan de hand van 4 fasen:

1. Aanmelding en screening
Iedereen meldt zich aan bij het secretariaat met een geldige verwijsbrief*. Dan worden je gegevens in ons systeem verwerkt en wordt er een telefonisch screening ingepland. Van de screening ontvang je een bevestiging inclusief een vragenlijst die ingevuld moet zijn voordat de telefonische screening plaatsvindt. Dit telefoongesprek met één van onze therapeuten is bedoeld om te onderzoeken of Vitaalpunt voor jou de meest passende zorg kan leveren? Na een controle van de verwijzing en het invullen van aanvullende lijsten wordt er een intake ingepland.

Belangrijke voorwaarden voor een behandeling bij Vitaalpunt zijn:
 • Vitaalpunt heeft een behandelaanbod voor mensen tussen de 18 en 67 jaar, woonachtig in de regio Rotterdam en Amsterdam die de Nederlandse taal spreken.
 • Je hebt de mogelijkheid om qua tijd en fysieke gesteldheid 3 keer per week naar de locatie te komen (heeft betrekking op de Specialistische GGZ behandelingen).
 • Je hebt de mogelijkheid om qua tijd en fysieke gesteldheid 1 keer per week naar de locatie te komen (heeft betrekking op de Basis GGZ behandelingen).
 • Je bent bereid om binnen de Specialistische GGZ multidisciplinaire behandelingen (meerdere disciplines) te volgen, met zowel individuele als groepsbehandelingen.
 • Wij bieden helaas geen passende behandeling indien je één van de volgende klachten hebt: bij problemen met alcohol of drugs, psychotische klachten, suïcidaliteit/zelfbeschadiging, chronisch (vroegkinderlijk) trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Vitaalpunt beschikt niet over een eigen crisisdienst of opnameafdeling. Wanneer je acute hulp nodig hebt, adviseren wij contact op te nemen met je huisarts die mogelijk kan verwijzen naar de juiste instelling.

2. Intake
Vervolgens vindt de intakeprocedure plaats. Die over het algemeen bestaat uit drie onderdelen:

 • Intake gesprek met de Regiebehandelaar
  In het eerste gesprek met de regiebehandelaar wordt het verloop van jouw klacht(en) in de tijd besproken en de invloed van jouw klachten op je dagelijks leven, zowel voor privé als werk. De regiebehandelaar neemt bij de intake de medische voorgeschiedenis en eventuele medicatie met je door en richt zich bij het onderzoek op het bepalen van het beeld en stellen van de diagnose. Daarnaast worden de inclusiecriteria doorgenomen.
 • Intake gesprek met de psycholoog en vaktherapeut
  In het tweede gesprek wordt er aanvullende informatie verzameld om zo tot een passend behandelvoorstel te komen. De focus van het onderzoek is met name gericht op jouw mogelijkheden en is gericht op de toekomst, aan de hand van jouw hulpvraag.
 • Adviesgesprek
  In het derde gesprek licht de regiebehandelaar de gestelde diagnose toe. De psycholoog, die tevens casemanager is, is hierbij aanwezig. De behandeling en de administratieve zaken worden tijdens dit gesprek doorgenomen. Er wordt dan duidelijk binnen welke categorie de behandeling van jouw klachten zal vallen (licht, middel, intensief). In overleg met jou wordt besloten welke aanpak voor jou het meest geschikt is. Wanneer je akkoord gaat met deze aanpak, wordt de behandeling gestart.

3. Behandeling
De keuze voor een zorgprogramma is gebaseerd op de unieke situatie van iedere patiënt. Elk programma is dan ook een afweging tussen noodzaak, wensen en mogelijkheden van de patiënt en de meest effectieve behandeling zoals je deze op basis van wetenschappelijk onderzoek zou verwachten.

We willen benadrukken dat de behandelingen bij Vitaalpunt intensief zijn. De intensiteit en duur van de behandeling kunnen variëren. Als je veel klachten en problemen hebt en er een complexe samenhang tussen die klachten en problemen is, word je behandeld in de Specialistische GGZ. Houd er dan rekening mee dat je ongeveer 3 keer per week een behandeling hebt.
Is dat niet het geval, dan word je waarschijnlijk minder intensief behandeld in de Basis GGZ. Houd er dan rekening mee dat je ongeveer 1 keer per week een behandeling hebt.
In alle situaties bekijken we samen met jou welke specialisten deel gaan uitmaken van jouw behandelteam. Dat team bestaat altijd uit een regiebehandelaar en kan ondersteund worden door een multidisciplinair team, bijvoorbeeld:, een (GZ- of basis) psycholoog, een arts, een psychiater en een vaktherapeut.

4. Afronding en nazorg
Tijdens de afrondingsfase bereid je je samen met je behandelteam voor op een periode na je behandeling. Na deze fase volgt vrijwel altijd een controle- of evaluatiegesprek met je regiebehandelaar.

Behandeleffecten en cliëntervaringen
Behandeleffecten worden gemeten (ROM) aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling. Standaard worden de RAND-36 (Vragenlijst Kwaliteit van Leven) en de Brief Symptom Inventory (BSI) afgenomen. Aan het einde van de behandeling wordt ook de CQI (Cliënttevredenheid vragenlijst) afgenomen.

E-Health
Wij maken gebruik van een E-health platform Therapieland. Wij kiezen bewust voor een zogenoemde blended behandeling: een combinatie van face to face gesprekken met de psycholoog en online ondersteuning welke afgestemd is op jouw klachten en hulpvraag. De online sessies bestaan uit digitale middelen waarbij bijvoorbeeld (extra) informatie wordt gegeven en oefeningen kunnen worden uitgevoerd. De patiënt kan hieraan werken zonder de behandelaar nodig te hebben, op elk gewenst moment.

*Verwijzing
Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Deze ontvangen wij graag voor aanvang van de eerste afspraak (telefonisch screening). Je verwijzer bepaalt of je verwezen wordt voor de BGGZ of SGGZ en dient dit op de verwijzing aan te geven. De categorieën die Vitaalpunt in de Basis GGZ behandelt, zijn: kort, middel en intensief. Op basis van deze indeling wordt mede bepaald hoe jouw behandelprogramma eruit zal zien.

Hoe informeren wij verwijzers?
In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekken wij informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (uw arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). Wanneer je dit niet wenst, kun je dit aangeven bij je behandelaar. Je maakt dan gebruik van je blokkeringsrecht. Na het eerste (intake) gesprek stelt de psycholoog een brief op voor je verwijzer. Daarin staat een (korte) beschrijving van je klachten, hulpvraag en de gestelde diagnose. In deze brief wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de behandelvorm en verwachte duur. Aan het einde van de behandeling of bij wijzigingen in het beleid zal de verwijzer opnieuw worden bericht.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze zorg binnen de Basis GGZ (BGGZ)? Lees dan hier verder. Wil je meer weten over onze zorg binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)? Lees dan hier verder. Hier vind je ook onze digitale folders met meer informatie over o.a. vergoedingen.

Neem contact met ons op

U kunt hier uw gegevens achterlaten. Vermeld ook uw telefoonnummer als u gebeld wilt worden. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Vitaalpunt