De mening van patiënten is zeer belangrijk voor ons!

Vitaalpunt wil zich altijd blijven ontwikkelen. Zodat we een optimale kwaliteit van zorg, zonder wachttijden en met een prettige behandeling kunnen bieden. Juist patiënten of mensen die hier in het verleden een behandeling hebben gevolgd kunnen ons helpen om onze zorgverlening te blijven verbeteren. Zodat deze wordt afgestemd op de wensen en behoeften die er leven.

De Cliëntenraad

Daarvoor is er de Cliëntenraad. Leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die met Vitaalpunt te maken hebben of te maken hebben gehad. Dat kunnen zowel (potentiële) patiënten en hun familie zijn, als bezoekers en patiëntenverenigingen. Wij komen op voor de gezamenlijke belangen.

Vier keer per jaar overlegt de Cliëntenraad met de directie. Er komen dan onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de patiënten. Denk aan de wachttijden en Karify of veiligheid en huisvesting. De Cliëntenraad draagt zelf ook vaak onderwerpen aan, waar ze over willen overleggen.

Contact met de Cliëntenraad

Wil jij je verhaal kwijt? Of heb je ideeën of suggesties? Maak dan een afspraak met de Cliëntenraad via 088-8720700 of stuur een mail naar clientenraad@vitaalpunt.nl.

Belangrijk: we zijn géén klachtencommissie

De Cliëntenraad behandelt geen klachten. Dit omdat deze via de juiste klachtenprocedure binnen Vitaalpunt moeten worden opgepakt. Voor meer informatie over ons klachtenreglement zie: wij horen graag uw mening.