Behandeleffecten

Om het effect te meten vragen wij je om aan het begin, tussentijds en aan het einde van je behandeling enkele vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van Routine Outcome Monitoring (ROM). Standaard nemen wij hiervoor de RAND-36 (Vragenlijst Kwaliteit van Leven) en de Brief Symptom Inventory (klachtenvragenlijst) af. De uitkomst van jouw vragenlijsten zal je behandelaar gedurende je behandeling met je bespreken om zo samen de voortgang te bepalen.

Behandelresultaten

vitaalpunt behandelresulaten

 

Ervaring van patiënten

Wij vinden de mening van onze patiënten erg belangrijk. Door ons te vertellen wat u vindt van onze zorg kunnen wij deze continue verbeteren. Deze input verzamelen wij op verschillende manieren. De eerste is een patienttevredenheidsvragenlijst (de CQi) die wij na afloop van de behandeling naar u toe sturen en die u thuis kunt invullen. In deze lijst kunt u aangeven hoe u de behandeling bij Vitaalpunt heeft ervaren. Daarnaast kunt u anoniem uw mening geven op Zorgkaart Nederland. Tenslotte kunt u ook contact opnemen met onze cliëntenraad. Zij vertegenwoordigen het belang van patiënten binnen Vitaalpunt en geven regelmatig input hoe wij onszelf kunnen verbeteren.

Patiënttevredenheid

Wij meten de tevredenheid van patiënten onder andere met de CQi vragenlijst. Hieronder ziet u de scores die patiënten ons gemiddeld geven op verschillende gebieden. In deze tabel staat onder andere het gemiddelde rapportcijfer dat mensen ons geven; 8,4.

Ook ziet u bijvoorbeeld een score op het onderwerp ‘samen beslissen’, dit zegt iets over de mate waarin patiënten ervaren dat ze kunnen meebeslissen over hun behandeling. Als u vragen heeft over deze gegevens, dan beantwoorden wij die graag.


Tabel: Gemiddelde scores op de CQi in de periode 1-1-2019 tot 1-1-2020

 

Zorgkaart Nederland