Psychologische zorg binnen de Basis GGZ
Uw zorg is bij Vitaalpunt in goede handen. We stellen ons bij Vitaalpunt al jaren als doel om mensen met lichamelijke en psychische klachten opnieuw of voor het eerst te laten participeren in zijn of haar persoonlijke leefgebieden en daardoor een gezonder en bevredigend leven te leiden. Onze aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat naast praten, denken, doen ook voelen en bewegen van essentieel belang zijn om dit doel te bereiken. Hieronder zetten we alle informatie over kosten en vergoedingen voor u op een rij. Voor een nog completere uitleg over onze vergoedingen en werkwijze verwijzen wij u naar onze digitale folder.

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze moet voor aanvang van de eerste afspraak in ons bezit zijn en mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Uw huisarts bepaalt in welke categorie uw klachten vallen en hij/zij dient dit op de verwijzing aan te geven. De categorieën die Vitaalpunt in de Basis GGZ behandelt, zijn: kort, middel en intensief. Op basis van deze indeling wordt bepaald hoe uw behandelprogramma eruit zal zien.

Hoogte van de vergoeding
Vitaalpunt heeft een contract afgesloten met de volgende koepelorganisaties: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, DSW en ASR. Aan het einde van uw behandeling in de Basis GGZ krijgt u van ons een factuur thuis gestuurd die u volledig aan Vitaalpunt dient te betalen. De hoogte van de factuur is afhankelijk van de categorie waarbinnen uw behandeling valt:

Code Categorie Tarief
180001 Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65

Tabel 1 NZA TB-REG-20631-02 Tariefbeschikking Generalistische basis ggz 2020

Indien u de factuur declareert bij de zorgverzekeraar, zal deze het bedrag geheel of gedeeltelijk aan u vergoeden. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. Met een restitutiepolis krijgt u in principe het volledige bedrag vergoed. Indien u een naturapolis heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om de exacte vergoeding na te vragen. Mocht u hier niet uitkomen, dan helpen wij u graag. Ook moet u rekening houden met het eigen risico dat u jaarlijks aan uw zorgverzekeraar betaalt. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt €385,-. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken.

Onverzekerde zorg
De volgende behandelingen in de Basis GGZ vallen niet onder de vergoeding van de basisverzekering:

  1. psychologische onderzoeken;
  2. intelligentieonderzoeken;
  3. diverse trainingen;
  4. enkel diagnostiek die niet leidt tot een GGZ behandeling op basis van vastgestelde DSM V diagnose;
  5. hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek;
  6. de behandeling van aanpassingsstoornissen;
  7. psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen

Tijdens de intake zal uw behandelaar u laten weten of uw klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval is en u besluit om geen behandeling bij Vitaalpunt te volgen, zal Vitaalpunt uitsluitend het tarief voor het eerste onderzoek in rekening brengen. De kosten hiervoor bedragen €207,19. U kunt deze kosten declareren bij uw zorgverzekering als onvolledig behandeltraject.

Indien u besluit om uw behandeling zelf te betalen, en niet te declareren bij uw zorgverzekeraar, zijn de kosten €100,- per consult van 45 minuten.

Afzeggen van een afspraak
Voor een goed resultaat van uw behandeling is continuïteit in de afspraken van groot belang. Wij willen dan ook voorkomen dat deze te veel wordt verstoord. Wanneer u onverhoopt een afspraak moet wijzigen vragen wij u dit ruim van tevoren te doen. Wij zullen in dergelijke gevallen altijd proberen u een alternatieve afspraak aan te bieden, maar het kan voorkomen dat de agenda’s van uw behandelaren al vol zijn. U kunt een afspraak alleen telefonisch wij-zigen of afzeggen via 088-8720700 of rechtstreeks met uw behandelaar in een sessie.
Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) zijn wij genoodzaakt een bedrag van €45,- in rekening te brengen. Deze kosten zijn geheel voor uw eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij staan u graag te woord! Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier: Onze werkwijze.

 

Digitale folder Basis GGZ

Downloaden (PDF, 141KB)