Wachttijden

Wachttijden per 14 augustus 2019 in weken

AMSTERDAM SGGZ

wachttijden-10-30-30

AMSTERDAM BGGZ

Wachttijden_10-40-10

Als u eenmaal de stap heeft gezet om hulp te zoeken, dan wilt u ook weten hoe snel u geholpen kunt worden. Onze huidige wachttijden zie je hierboven.

Wanneer deze wachttijden voor jou te lang zijn, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Telefonische intake wachttijd

Het aantal dagen tussen aanmelding en het eerste contact tussen de patiënt en psycholoog, waarin de klacht(en) telefonisch worden uitgevraagd en we aandacht hebben voor waar u mee zit.

Face to face intake wachttijd

Het aantal weken tussen de telefonische intake en het officiële intakegesprek waarin de patiënt face-to-face bij de zorgaanbieder terecht kan met zijn/haar probleem.

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle ambulante behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw afgesloten verzekering.