Wachttijden

Wachttijden per 11 januari 2018

AMSTERDAM

ROTTERDAM

Als u eenmaal de stap hebt gezet om hulp te zoeken, dan wilt u ook weten hoe snel u geholpen kunt worden. Onze huidige wachttijden ziet u hierboven. Voor enkele specifieke behandelonderdelen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld staat. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via info@vitaalpunt.nl.

Telefonische intake wachttijd

Het aantal dagen tussen aanmelding en het eerste contact tussen de patiënt en psycholoog, waarin de klacht(en) telefonisch worden uitgevraagd en we aandacht hebben voor waar u mee zit.

Face to face intake wachttijd

Het aantal weken tussen de telefonische intake en het officiële intakegesprek waarin de patiënt face-to-face bij de zorgaanbieder terecht kan met zijn/haar probleem.

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle ambulante behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw afgesloten verzekering. Wanneer wachttijd voor u te lang is, kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. U kunt ook met ons contact opnemen, zodat we kunnen onderzoeken of u sneller geholpen kunt worden.