Praten en Bewegen

Samen bereiken we meer. Wij geloven in het bundelen van onze krachten. Onze persoonlijke benadering en allround aanpak, samen met de kracht, kennis en inzet van de patiënt, leiden tot het vergroten van de kwaliteit van leven.

Eigen regie

Bij Vitaalpunt is de patiënt onderdeel van een creatief en professioneel behandelteam dat de patiënt helpt om eigen veerkracht te hervinden. De patiënt krijgt weer regie over zijn of haar gezondheid en maatschappelijke participatie. We doen dat met een maatwerk aanpak binnen een raamwerk van evidence based interventies en richtlijnen.

Fris en wakker

Onze aanpak is fris, wakker en doeltreffend waarbij de patiënt zich bewust is van zijn of haar eigen bijdrage aan het slagen van de behandeling.

Onze kernwaarden:

  • Praten en bewegen
  • Korte wachttijden
  • Gedragsverandering en zelfredzaamheid
  • Persoonlijk en betrokken
  • Maatschappelijke participatie en terugkeer naar werk
  • Resultaatgericht en doelmatig

Direct een Afspraak

Heeft u vragen over onze werkwijze? Klik dan hier.  Wil je een afspraak maken voor een intakegesprek. Dat is eenvoudig en veilig. Klik hier om online een afspraak te maken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 088-8720700 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of mailen naar: info@vitaalpunt.nl.

Kwaliteitsstatuut GGZ Mentaal Beter

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Mentaal Beter, de organisatie waar Vitaalpunt onderdeel  van is.