Omgaan met nare Corona-gevoelens

 In klachten

De Coronacrisis roept onherroepelijk van alles in ons op. Voor iedereen op een andere manier. Elk van ons wordt immers op een andere wijze geraakt. Klinisch psycholoog Truus Wilterdink legt uit dat het ervaren van stress of andere emoties op zich niet gek is in deze tijd en geeft een viertal leefregels waarmee je je gezonde verstand kan behouden!

Ik hoor veel jonge mensen zeggen dat ze gevoel hebben dat ze stil staan, gekooid worden, niet verder kunnen met hun leven. Het maakt ze boos of somber. Mensen met jonge kinderen die daarnaast nog hun werk goed proberen te doen, vertellen hoeveel dagelijkse stress het geeft. Anderen geven aan dat ze nog meer dan anders bang zijn om ziek te worden of besmet te raken.

Iedereen ervaart stress

Collega’s die in de ouderensector of in het ziekenhuis werken vertellen hoe mensen die van Corona herstellende zijn, ook mentaal worstelen. Deze ‘ex-patiënten’ worden nog overspoeld door hun nare ervaringen van toen ze op de IC lagen, door hun ziekte hallucineerden, door de herinneringen aan het gevecht met de ademnood.

Professionals, artsen en verpleegkundigen moeten dealen met abnormale omstandigheden waar ze in werken. Ook dit geeft stress: ze worden geconfronteerd met vele ernstige zieken en vele overlijdens.

Van iedereen vraagt deze situatie enorm veel aanpassingsvermogen. Dit geeft stress, het kost tijd en moeite, er is pijn, verzet en verdriet. Het is normaal dat je je daar emotioneel instabiel onder voelt en dat het stress geeft. Het aanpassen gaat schoksgewijs.

Extreem reageren kan duiden op een stoornis

Als je echter helemaal niet meer kan functioneren binnen de huidige omstandigheden, als je nergens interesse meer voor hebt (terwijl je gezien je herstel wel uit bed zou kunnen), als je alle contact vermijdt (terwijl een beperkte vorm van contact nog kan), je totaal vervreemdt, vlak of juist uiterst agressief en prikkelbaar bent; als je somber, extreem angstig bent of slecht slaapt; kortom als je heftiger reageert op deze uitzonderlijke omstandigheden dan anderen, dan denken wij als professionals aan een stoornis, zoals een acute stressstoornis, een depressie of angststoornis.

 

Probeer je niet te verzetten tegen ‘het in de wacht staan’. Verzet je niet tegen nare gedachtes en nare gevoelens. Je hoeft ze niet te omarmen. Ze zijn er.

 

Dan is het goed om dit met je huisarts te bespreken en je eventueel te laten verwijzen. Want daar hebben we als psychologen specifieke, goed werkende behandelingen voor.

Vier leefregels

Los daarvan is het in het algemeen goed om een aantal leefregels te hanteren:

  1. Probeer ondanks alles zoveel mogelijk je normale ritme aan te houden wat betreft slapen, eten, bewegen en rusten. Probeer bezig te blijven met de dagelijkse bezigheden en afleidingen. Allemaal in ‘social distancing’ natuurlijk.
  2. Probeer je niet te verzetten tegen ‘het in de wacht staat’. Dat het misschien angstiger is. Verzet je niet tegen nare gedachtes en nare gevoelens. Je hoeft ze niet te omarmen. Ze zijn er. Dit is een normaal verwerkingsproces en aanpassingsproces.
  3. Deel het en praat erover: iemand hoeft niet per se vragen te stellen, maar vertél, en laat een ander luisteren.
  4. Vlucht niet in drank,  drugs, meer slaapmedicatie gebruik of iets dergelijks.

 

En mocht je ondanks deze leefregels toch nog klachten houden of ontwikkelen, dan zijn wij er voor je om je te helpen.

 

 

 

Recommended Posts

Schrijf een reactie