Omgaan met Hoogsensitiviteit

 In Gezondheid, Maatschappij

De termen ‘hoogsensitiviteit, ‘hooggevoeligheid’ en ‘HSP’ (High Sensitive Person) lijken de laatste tijd overal in de media te verschijnen. Het is een fenomeen wat enerzijds veel lijkt voor te komen, maar anderzijds veel vragen en weerstand oproept. Bij Vitaalpunt komen we in de praktijk vaak tegen dat mensen aangeven een hoogsensitief persoon te zijn en dat dit van invloed is op (het ontstaan van en het omgaan met) de klachten waarvoor ze behandeld worden. Hoe gaan wij hiermee om in de praktijk?

In de literatuur en op internet zijn veel verschillende theorieën en beschrijvingen te vinden. De meest voorkomende beschrijving is dat hoogsensitieve personen een diepere verwerking van prikkels hebben in de hersenen: Wat hoogsensitieve personen zien, horen, voelen, ruiken of proeven komt sterker binnen. Zij hebben een zenuwstelsel dat meer details waarneemt en deze vervolgens intensiever en uitgebreider sorteert.

Op dit moment is een groot, innovatief onderzoek gaande aan de Universiteit van Brussel, door o.a. Prof. Dr. E. van Hoof. Zij stelt dat diepgaande verwerking van input het enige essentiële kenmerk van hoogsensitiviteit is. Daaruit kunnen eventueel een aantal andere eigenschappen voortvloeien, zoals overprikkeling of emotionaliteit of oog hebben voor detail. De mate van problematisering wordt beïnvloed door andere persoonlijkheidskenmerken, en door de manier waarop met uitdagingen wordt omgegaan. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat er meer rekening gehouden kan worden met deze eigenschap in de diagnostiek van stoornissen. Verder  is het belangrijk om te leren omgaan met valkuilen en de kwaliteiten van eigenschappen te begrijpen.  Ook is het belangrijk om hoogsensitieve personen te leren voelen wat bij henzelf hoort en wat bij de ander.

Wanneer we bovenstaande vertalen naar de werkwijze en visie van Vitaalpunt, kan geconcludeerd worden dat wij hoogsensitiviteit als (persoonlijkheids) eigenschap zeker erkennen en deze meenemen in onze benadering naar patiënten.  Wij zien hoogsensitiviteit als een facet van iemand zijn/ haar persoonlijkheid die zich afhankelijk van anderen eigenschappen en omgevingsfactoren op allerlei manieren kan manifesteren. Ook de hierbij horende begeleiding door hulpverleners is verweven in onze zorgprogramma’s, we noemen het alleen anders. Het leren omgaan met bepaalde valkuilen en deze vertalen naar een praktische toepassing  in het dagelijks leven, is onderdeel van onze core business.

Een aantal simpele praktische tips die we onze patiënten ook vaak meegeven:

– Leer signalen van overprikkeling herkennen

– Kijk hoe je eventueel aanpassingen kan maken op je werk (bv. rustige werkomgeving)

– Probeer het begrip ‘hoogsensitiviteit’ in een breder perspectief te plaatsen

Meer lezen over hoogsensitiviteit kun je in het boek ‘Hoogsensitief’ van Klinisch psycholoog Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel). In haar boek gaat zij uitgebreid in op de wetenschappelijke basis van HSP.

Ook de documentaire ‘Sensitive’ besteedt ruime aandacht aan de wetenschap achter HSP.

Dit stuk is geschreven door Jelena Stevic, Psycholoog bij Vitaalpunt.

Reageer jij erg gevoelig op je omgeving en wil je hier anders mee leren omgaan? Neem dan contact met ons op. We luisteren graag naar jouw verhaal!

Recente Blog berichten
Comments
  • kar
    Beantwoorden

    Ik heb nu pas op mijn 30ste geaccepteerd dat ik hoogsensitief ben.

Schrijf een reactie