Wat is Stress?

Stress is een natuurlijke reactie op vervelende situaties. Stress maakt je alert en maakt dat je op zoek gaat naar oplossingen. Stress uit zich meestal in lichamelijke en geestelijke spanningsklachten. In welke mate jij stresssymptomen ervaart, hangt af van wie jij bent en wat jij in je leven hebt meegemaakt. Jouw manier van denken en je persoonlijke geschiedenis bepalen waarom je in de ene situatie wel stress ervaart en in de andere niet. Ook je leefstijl speelt een rol bij het hanteren van werkstress. Het herkennen van stresssymptomen is de eerste stap naar herstel.

Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld constant te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanning in je gezin. Maar vaak ook is het een combinatie van dit soort factoren. Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan een stressveroorzakende situatie, kan dat zorgen voor overbelasting en uitputting.

Symptomen Stress gerelateerde stoornissen

Je bent snel geïrriteerd, prikkelbaar of boos en is het moeilijk je te concentreren. Je voelt je gespannen en onrustig en hebt het gevoel dat je je werk en andere verplichtingen niet meer aankunt. Huilbuien, besluiteloosheid en concentratieproblemen komen veel voor. Je hebt het gevoel dat je faalt, bent moe en somber.
Slecht in slaap komen, of vroeg wakker worden en niet kunnen stoppen met piekeren zijn veel gehoorde klachten. Lichamelijke symptomen kunnen zijn: hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, maagklachten, bloeddruk, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid en benauwdheid (hyperventilatie).

Behandeling Stress gerelateerde stoornissen

Stress gerelateerde stoornissen zijn gelukkig goed te behandelen. Een succesvolle behandeling is gericht op het herkennen van en anders omgaan met de bronnen van stress. Het is belangrijk dat op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan herstel van zowel de lichamelijke als geestelijke draagkracht. Je leert werk, verplichtingen en ontspanning weer in balans te brengen. Je moet er achter komen wat jouw ‘fatale combinatie’ is. Er is geen vast recept voor, ieder heeft zo zijn of haar eigen mix van eigenschappen, gebeurtenissen en ingesleten patronen. Wij gaan samen uitzoeken wat dit voor jou betekend. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar je positieve ervaringen en gebruiken deze om het veranderingsproces mee aan te gaan. Je energie zo doseren dat je genoeg energie overhoud, of beter, dat je er energie van krijgt.

Wil je meer weten over onze behandelingen en werkwijze? Klik dan hier Onze Werkwijze