Wat is een Depressie?

Moe, down of depressief? Als je een aantal dagen van slag bent door een persoonlijke tegenslag of wanneer je al een tijdje niet in je ‘hum’ bent, is er geen reden voor ongerustheid. Iedereen voelt zich wel eens somber of down en tijdelijke somberheid hoort bij het leven. Het is een reactie die vanzelf weer over gaat. Het is belangrijk te beseffen dat een depressie geen teken is van zwakte of onwil. En ook dat depressief zijn niet vergelijkbaar is met het hebben van een ´dipje´ waar iedereen wel eens mee te maken heeft, ook al wordt de term daar in de volksmond vaak voor gebruikt. Pas als de sombere stemming langere tijd aanhoudt en het je dagelijks functioneren verstoort, is er vermoedelijk sprake van een depressie.

Depressie is meer dan een dipje

Met de medische depressie, gebruikt door een arts, psycholoog of psychotherapeut wordt gedoeld op een ziekte, waar naar schatting in Nederland tussen de 500.000 en een miljoen mensen aan lijden. Depressies kunnen sterk variëren in ernst, duur en de aard van de symptomen. In principe kan iedereen, jong of oud, dik of dun, rijk of arm, deze ziekte krijgen.

Er is veel bekend over een goede behandeling van mensen die depressief zijn. Het blijvend voortbestaan van een depressie komt voor, maar in de meeste gevallen heeft iemand binnen een half jaar zijn leven weer opgepakt. Daarvoor is het wel noodzakelijk de ziekte te onderkennen en serieus te nemen. Het zoeken van hulp is heel belangrijk. Dat gebeurt lang niet altijd. Schuldgevoelens, schaamte en onbegrip spelen hier een rol bij.

Moe, down of depressief, wat zijn de symptomen?

Een depressie kenmerkt zich door een periode met gebrek aan initiatief (niets willen), weinig bewegen, eet- en slaapproblemen, vergeetachtigheid, besluiteloosheid, veelvuldig piekeren en soms met gedachten aan de dood.

Depressies gaan vaak gepaard met moeheid, slecht slapen en slecht concentreren. Somberheid kan zich uiten in een teruggetrokken en stil bestaan. Maar ook mensen die heel veel doen en actief zijn kunnen depressief zijn. Wanneer je je al langere tijd je somber of leeg voelt heb je wellicht al dingen geprobeerd om je weer ‘vrolijker te voelen’. Het nadeel van een depressie is dat mensen er soms niet vanaf willen. Meer een gevoel hebben van ‘laat ook maar’, ‘laat mij maar’. Dit zorgt juist voor een negatieve spiraal waarbij mensen zich afzonderen, minder gaan ondernemen, meer met hun eigen (negatieve) gedachten rondlopen en zich nog rotter gaan voelen.

Er is sprake van een depressie als

  • je langer dan twee weken, gedurende het grootste gedeelte van de dag, (bijna) dagelijks, een somber, depressief, hopeloos of leeg gevoel hebt;
  • je al langer dan twee  weken je interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten verloren hebt. Dit komt (bijna) dagelijks voor gedurende vrijwel de hele dag;

Behandeling op maat

Iedere depressie is anders, want ieder mens is anders. De behandeling bestaat daarom uit technieken, methoden en theorieën met een wetenschappelijke basis, gecombineerd met een unieke en persoonlijke samenstelling. In de behandeling zullen we aandacht besteden aan zaken als structuur, beweging, goed eten en inzicht in hoe je denkt.

Bewegen heeft een positieve invloed op een depressie. Niet dat mensen met een goede conditie niet depressief kunnen worden maar het oppakken en stapsgewijs opbouwen van activiteiten bijvoorbeeld  running therapie, heeft bij een lichte en matige depressie een net zo groot effect als antidepressiva of gesprekstherapie. Vitaalpunt combineert juist bewegen met praten.

Wat kun je zelf doen?

  • Erken dat je ziek bent en dat het niet uit zichzelf over gaat.
  • Wacht niet te lang met hulp zoeken. Er is zeker wat aan te doen!
  • Praat met je omgeving over wat de depressie met je doet.
  • Zorg voor structuur in de dag.
  • Beweeg!: fietsen, wandelen, zwemmen. Dit helpt de depressieve gevoelens aan te pakken.
  • Probeer toch dingen te doen of mensen op te zoeken. Nietsdoen vergroot je negatieve stemming.
  • Heb geduld! Werken aan je stemming kost tijd.

Zie onderstaande filmpje voor meer toelichting over depressie en wat je kunt doen:

I had a black dog, his name was depression: