Wat is een Angst of Paniek Stoornis?

Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar en gezond in sommige situaties.  Soms is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is. Bij een angststoornis gaat dit nog verder: de angst is groot, de angst blijft onnodig lang, de angst geeft veel last in het dagelijks leven.

Angststoornissen

Angststoornissen zijn anders dan de normale gevoelens van vrees omdat er geen echte, reële dreiging is. Je bent als het ware bang voor je eigen angst en bang voor de situaties waarin jouw angst naar boven komt. Buitenproportionele ongezonde angst heeft tot gevolg dat je op bepaalde gebieden niet meer functioneert. Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen. De meest voorkomende verschijningsvormen van angsttoornissen zijn:

Symptomen van Angst of Paniek

Iemand met een angststoornis heeft dezelfde symptomen als in een echte angstsituatie: hartkloppingen, transpireren een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen. Je voelt je regelmatig rusteloos, snel moe, gespannen, sneller geïrriteerd en kunnen ze zich slechter concentreren. De oorzaak van de stoornis is in veel gevallen een combinatie van aanleg, erfelijkheid, gevoeligheid, nare ervaringen en een verstoorde balans in hersenstofjes (waaronder serotonine en noradrenaline). Angststoornissen staan een normaal en gezond leven in de weg. Van een angststoornis is sprake als de angst:

  • buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig is
  • enorm verschilt van gewone emotie
  • niets meer te maken heeft met een reactie op de omgeving
  • het dagelijks functioneren belemmert

Paniekstoornis

Een paniekstoornis veroorzaakt onverwachte aanvallen van intense angst, gevolgd door de vrees voor nieuwe paniekaanvallen. Een paniekaanval is een uiting van intense angst die meestal plotseling begint en niet erg lang duurt; doorgaans enkele minuten tot een half uur. Een paniekaanval gaat vaak gepaard met de angst om flauw te vallen of zelfs dood te gaan. Bij een paniekaanval krijg je het ‘Spaans benauwd’, vaak ga je trillen, zweten, je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling raakt op hol, je krijgt soms vlekken voor de ogen etc. Ook zijn mensen bang dat ze gek worden of dat ze iets aan hun hart krijgen. Wat natuurlijk de angst niet echt helpt te verminderen.

Angst Behandelen

Je angst is onredelijk. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. En dat maakt het ook zo moeilijk, want ook al weet je het, het lukt je niet het anders te voelen of anders te doen. De behandeling gaat je stapje voor stapje dichter bij de redelijkheid brengen — met heel concrete oefeningen.

Tegelijkertijd onderzoeken we wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Wat is de achtergrond van je angst? Wat levert het je op? Welke plek neemt het in in je leven en wat zou daar voor in de plaats kunnen komen?

De behandeling bestaat niet alleen uit het afbouwen van je angstpatroon. Het is een proces van verandering en het leren loslaten van controle. Je zult merken dat je uiteindelijk niet alleen minder in de ban bent van je angst, maar dat je in zijn geheel beter in het leven staat en ook beter kunt genieten. Onze aanpak en behandeling is  op maat en herstelondersteunend en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie.

Wat kun je zelf doen?

  • Erken je probleem en dat het niet uit zichzelf weggaat.
  • Wacht niet te lang met hulp zoeken. Er is zeker wat aan te doen!
  • Probeer te ontspannen (bijvoorbeeld door mindfulness, yoga, massage of een training).