Wat is het CVS?

Je bent moe. Het lijkt misschien heel makkelijk, maar extreme vermoeidheid wordt heel moeilijk herkend. Vermoeidheid als klacht dan, want dat je moe bent weet je meteen. Je hebt al vaak gehoord “het hoort erbij, iedereen is wel eens moe”. En daarom: je houdt jezelf in eerste instantie voor: je moet ‘gewoon’ een weekeindje goed uitrusten of je bent aan vakantie toe. Maar als dat niet helpt, dan begint het zoekproces.

Soms kunnen de vermoeidheidsklachten langer dan zes maanden aanhouden. In dat geval kan sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). CVS is niet meer dan een naam voor ernstige vermoeidheidsklachten die niet aan een herkenbare ziekte kunnen worden toegeschreven.

Symptomen CVS

Vermoeidheid is een natuurlijke reactie op (aanhoudende) lichamelijke of geestelijke inspanning. Het is een normaal verschijnsel, dat in vele varianten voorkomt en zich op meerdere vlakken kan uiten. Er is sprake van CVS bij de volgenden symptomen:

 • Een overweldigend en aanhoudend gebrek aan energie; een gevoel van uitputting
 • Ernstige aanhoudende of telkens terugkerende vermoeidheidsklachten die niet verbeteren door rust en niet het gevolg zijn van voortdurende inspanning,
 • aanmerkelijk meer energie nodig hebben om fysieke of mentale taken te verrichten;
 • forse afname van vroegere niveaus van beroepsmatig, sociaal en/of persoonlijk functioneren,
 • praktisch nergens meer zin in hebben en tot weinig komen;
 • veel moeite hebben om je te concentreren op dingen.
 • De klachten bestaan tenminste zes maanden.

Behandeling op maat

Bij kortdurende vermoeidheid (vermoeidheid die nog geen half jaar bestaat) is het zinvol om te achterhalen wat oorzaken kunnen zijn van vermoeidheid. Niet zelden zijn factoren als overbelasting, piekeren, stress direct aanleidingen van de vermoeidheid. Ook lichamelijke ontregelingen of een onderliggende kwaal kan vermoeidheid verklaren. In dit geval kunnen we samen met jouw uitvinden welke aanleidingen een rol in spelen in het ontstaan van de vermoeidheid. Zo kan je uitvinden welke veranderingen je moet maken om van je vermoeidheid af te komen.

Bestaat de vermoeidheid langer dan 6 maanden dan kan het zijn dat je te maken hebt met CVS. Je hebt dan al lange tijd te maken met een hevige vorm van vermoeidheid. Om dit kwijt te raken heb je, tevergeefs, allerlei wegen bewandeld en verschillende dingen uitgeprobeerd. We willen samen met jou uitzoeken welke gewoonten je hebt ontwikkelt om om te gaan met de vermoeidheid. Welke vóór je werken en welke averechts zijn komen te werken. Als de vermoeidheid zelf de bron van zorg is geworden, horen daar vaak ook negatieve gevoelens bij. Het herkennen hiervan en het anders leren reageren op deze ‘stressbron’ is ook een wezenlijk onderdeel van jouw herstelproces.

Wat je kan doen en wat nodig is om vermoeidheid te verminderen, hangt dus onder meer af van hoe lang je al loopt met vermoeidheid, of er nog oorzaken aan te wijzen zijn en welk verklaringsmodel er is voor de vermoeidheid.

Bijna alle (niet lichamelijke) oorzaken van vermoeidheid zijn goed te behandelen met een vorm van cognitieve gedragstherapie. Hierbij ga je zelf aan de slag met die factoren die jouw vermoeidheidsprobleem beïnvloeden. In de meeste situaties is er een goede kans op herstel.

Wat kun je zelf doen?

Bij ‘normale’ vermoeidheid is het belangrijk de signalen die je lichaam geeft niet te negeren. Je kunt bijvoorbeeld je hectische leven een tijdje op een lager pitje zetten. Naast het aanpakken van de oorzaken kun je aan de andere kant ook proberen effectiever te rusten. Door het aanleren van ontspanningsoefeningen kun je onder andere leren de effectiviteit van rusten en ontspanning te vergroten. Naast rusten zijn er ook nog andere manieren om je hoeveelheid energie te vergroten en vermoeidheid te lijf te gaan:

 • Het is van belang voldoende en met bepaalde regelmaat te rusten en vooral ook op tijd.
 • Eet gezond en met regelmaat
 • Slaap voldoende
 • Beweeg
 • Zorg voor afleiding, doe wat leuks
 • Accepteer dat je moe bent
 • Stel prioriteiten

Meer weten en handige links