Hoe Cognitieve Gedragstherapie je kan helpen!

 In Behandelingen, Gezondheid

Dagelijks maak je van alles mee waarover je van alles denkt en waar je van alles bij voelt. Blijdschap, angst, verdriet, boosheid: allemaal normale gevoelens die iedereen regelmatig ervaart. Iedereen piekert wel eens, heeft een minder leuke dag, denkt wel eens negatief of checkt dubbel of de deur wel goed op slot is. Normaal gesproken denk je hier niet over na en gaat het automatisch. Soms komt het voor dat het verdriet of het gepieker lang duurt, niet meer vanzelf over gaat en je leven gaat beheersen. Wanneer dit het geval is, kan je hiervoor in behandeling bij een psycholoog.

Verminderen van je klachten
Een veel toegepaste behandelmethode bij een breed scala aan klachten, zoals paniek, depressie, piekeren, dwang, chronische pijn en andere somatoforme stoornissen, is de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hierbij worden de verschillende elementen waaruit een (negatieve) ervaring bestaat, als het ware uit elkaar getrokken en uitgeplozen. Bij de CGT ga je samen met jouw therapeut kijken wat precies jouw gedachten, gevoelens en gedrag zijn. Vervolgens kijk je of de gedachten die je hebt wel helemaal waar of reëel zijn. Als je somber bent, kun je bijvoorbeeld vaak de gedachte hebben ‘anderen vinden mij niet aardig’. Samen met je therapeut onderzoek je dit soort gedachten, door ze op te zoeken en te kijken waar ze op gebaseerd zijn. Met als doel het verminderen van je klachten.

In de praktijk
Wat ook bij CGT hoort, zijn gedragsoefeningen. Dit zijn gestructureerde oefeningen en taken, waarin je leert om geleidelijk aan opnieuw situaties aan te gaan die tot dan toe uit angst werden vermeden. Wanneer je bijvoorbeeld bang bent de straat op te gaan uit angst voor een nieuwe paniekaanval, ga je dit langzaam aan weer opbouwen. Ook kan het zijn dat je nieuwe vaardigheden leert waarmee je moeilijke situaties beter het hoofd kan bieden. Zo leer je bijvoorbeeld, als je veel piekert wanneer je gespannen bent, hoe je op een andere, meer helpende manier met stress om kan gaan.

Afhankelijk van de aard van jouw probleem, ligt de nadruk op denken, maar ook op doen en laten.

Wil je graag een cognitief gedragstherapeutische behandeling volgen, houdt dan rekening met een aantal belangrijke helpende voorwaarden:

– Je bent bereid er vanuit te gaan dat er een psychologische verklaring is voor je problemen en/of klachten.
– Je bent in staat om aan de werkwijze van de CGT mee te doen. In andere woorden: je bent bereid om naar jezelf te kijken, je bent bereid de geplande afspraken bij te wonen en je oefent zelf thuis met de opdrachten.
– Je gaat tijdens de behandeling niet op zoek naar andere behandelmethoden, op deze manier heeft de CGT het meeste effect.
– Je hebt een verwijzing.

Jouw behandeling bij Vitaalpunt
Tijdens de CGT behandeling is het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij de therapeut en dat je je vrij voelt om met nieuwe gedachten en nieuw gedrag te oefenen. Hier besteden we bij Vitaalpunt veel aandacht aan. Zo word je op een voor jouw passende manier gestimuleerd om echt zelf aan de slag te gaan. Jij bent immers zelf de expert als het gaat om jou! Het is fijn als je weet hoe je jouw klachten in de toekomst kan voorkomen of er beter mee om kan gaan.

Cognitieve Gedragstherapie wordt bij Vitaalpunt toegepast bij een breed scala aan klachten, onder andere bij paniek, depressie, piekeren, dwang, chronische pijn en andere somatoforme stoornissen. Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode, wat wil zeggen dat deze therapievorm bij de meeste mensen goed helpt om van de klachten af te komen. Bij Vitaalpunt richt CGT zich voornamelijk op de klachten in het hier en nu.

De intensiteit en duur van de behandeling kunnen variëren. Als je veel klachten en problemen hebt en er een complexe samenhang tussen die klachten en problemen is, word je behandeld in de Specialistische GGZ. Is dat niet het geval, dan word je waarschijnlijk minder intensief behandeld in de Basis GGZ. In alle situaties bekijken we samen met jou welke professionals deel gaan uitmaken van jouw behandelteam. Dat team bestaat altijd uit een regiebehandelaar en kan ondersteund worden door een multidisciplinair team, bijvoorbeeld:, een (GZ- of basis) psycholoog, een arts, een psychiater en een vaktherapeut.

Wil je meer weten? Lees dan hier meer over Vitaalpunt en Cognitieve Gedragstherapie.
Op de website van het VGCT staan enkele verhelderende video’s over CGT.

Recente Blog berichten

Schrijf een reactie

Slapen kun je leren