Het omgaan met chronische pijnklachten

 In Gezondheid, Leefstijl

Chronische pijn vormt een groot gezondheidsprobleem. Uit het onderzoek blijkt chronische pijn bij 1 op de 5 volwassenen in Nederland voor te komen. Van deze mensen blijkt 54% niet normaal te kunnen functioneren. Chronische pijn zorgt voor beperkingen in het dagelijks leven, onder andere bij fysieke en sociale activiteiten. Het vergroot de kans op psychopathologie en ziekteverzuim. Naast de impact van chronische pijn op de kwaliteit van leven  van de betreffende persoon, heeft het ook een maatschappelijke impact. Chronische pijn gaat gepaard met hoge directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg.

Om de persoonlijke en maatschappelijke impact van chronische pijn te verminderen wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende behandelinterventies bij chronische pijn. In de dagelijkse praktijk is de zoektocht naar de juiste behandeling bij chronische pijnklachten te bemerken. Cliënten met hun persoonlijke pijnklachten hebben vaak al verschillende specialisten en behandelaren gehad, die zich elk binnen hun eigen specialisme uitlaten over de pijnklachten. Het komt geregeld voor dat specialisten cliënten met chronische pijnklachten adviezen geven die passend zijn binnen acute pijnproblematiek. De integratie tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het functioneren wordt hierin echter vaak gemist.

Deze adviezen kunnen echter wel bijdragen aan het ontstaan of voortduren van disfunctionele pijncognities. De studie van Bekkering et al. (2011) laat zien dat 80% van de pijncliënten zichzelf onvoldoende of inadequaat behandeld voelt.

Meer weten over dit ontwerp? Lees het artikel dat Isis Post, fysiotherapeut/ psychomotorisch therapeut i.o. hierover schreef: Het omgaan met chronische pijnklachten (is) in beweging binnen de psychomotorische therapie.

Recente Blog berichten

Schrijf een reactie