eHealth en Online behandelen met Karify

 In Behandelingen, Gezondheid, Nieuws

Sinds kort is Vitaalpunt overgestapt naar blended behandelingen. Daarvoor gebruikt Vitaalpunt het eHealth platform van Karify. Karify biedt  een veilige omgeving waarin een behandeling digitaal ondersteund wordt. Karify helpt hulpverleners en patiënten om online met elkaar te communiceren en biedt een persoonlijke leer- en werkomgeving voor onze patiënten. We zetten eHealth altijd blended in. Dat wil zeggen in combinatie met onze reguliere face-to-face zorg.

Psycholoog Floranne van den Broek vertelt over haar ervaringen met online therapie:

Online is vanzelfsprekend

‘Steeds meer patiënten gaan ervanuit dat ze online van alles kunnen regelen’,  vertelt Floranne. ‘Patiënten vinden het prettig om in eigen tijd en omgeving online oefeningen en opdrachten te doen of informatie na te lezen. Karify maakt het hen mogelijk om op ieder moment, online te kunnen werken aan hun behandeling. Ze kunnen bestanden delen met hun behandelaar, een dagboek bijhouden, filmpjes bekijken in de bibliotheek en dagelijks bijhouden hoe ze zich voelen. Op die manier proberen wij de behandeling voor onze patiënten makkelijk en inzichtelijk te maken. De reacties zijn voornamelijk positief! ‘Sommige patiënten zijn nog wel terughoudend, maar ik geloof dat daar verandering in zal komen, vooral vanwege het gemak. ‘eHealth stimuleert die eigen regie voor de patiënt, omdat de patiënt nóg  bewuster is van zijn of haar eigen bijdrage aan het slagen van de behandeling’. We willen patiënten leren en meegeven dat ze een onderdeel zijn van een creatief en professioneel behandelteam dat hen helpt om eigen veerkracht te hervinden. Zelf in actie komen is daarbij essentieel.  eHealth helpt daarbij.

Blended behandelen

Floranne geeft aan dat voor behandelaren hetzelfde geldt. ‘Voor sommigen is het de gewoonste zaak van de wereld. Zij zien direct mogelijkheden om hun beschikbare tijd zo optimaal mogelijk in zetten en het resultaat van de behandeling te optimaliseren (of te verbeteren). ‘Naar mijn idee krijgt de therapeut een vollediger en zuiverder beeld van de ervaringen die de patiënt tussen face-to-face sessies op doet. Doordat registraties vastgelegd worden, krijg ik als behandelaar tussendoor inzicht in het gevoelsleven van de patiënt, ook op de dagen dat ik de patiënt juist niet zie. Op die manier krijg ik een representatiever beeld hoe het écht met iemand gaat!

Online zorg vraagt van álle behandelaren een andere manier van werken. Binnen onze organisatie zijn we bij de introductie eHealth  gestart met een klein groepje geïnteresseerde behandelaren. Zij helpen en motiveren de rest van het team. Inmiddels maakt onze hele organisatie gebruik van Karify. We zetten eHealth blended in bij alle soorten klachten, van burn-out tot SOLK, depressie, angstklachten en chronische pijn. Zowel in de Specialistische als de Basis GGZ.

Controle over het eigen dossier

Bij Karify is de patiënt eigenaar van het dossier en bepaalt hij of zij dus ook zelf wie welke gegevens mag inzien. De patiënt kan, als hij dat wil, zijn dossier (of delen daarvan) delen met andere behandelaren en zorgverleners. Op deze manier kiest de patiënt zelf met wie hij of zij een connectie aangaat en bij welke behandelomgeving (healthspace) hij of zij lid wil worden om een behandeling te volgen. Bij de Vitaalpunt healthspace kunnen patiënten uitgenodigd worden om lid te worden, bij andere healthspaces kan een patiënt zelf een verzoek tot aanmelding doen. In ons geval kan een patiënt connecties hebben met meerdere behandelaren, zoals een psycholoog, fysiotherapeut of psychiater. Wij behandelen lichaam en geest altijd samen in een multidisciplinair team. Karify past daarom goed bij onze werkwijze.

Altijd teruglezen

‘Nieuw in het werken met eHealth, is dat patiënten ook ná afsluiting van de behandeling toegang houden tot hun eigen online dossier. Hierin staan de ingeleverde opdrachten en de ontvangen feedback. Teruglezen is daardoor altijd mogelijk, ook nadat de behandeling is afgesloten.

Stopt de behandeling of is er sprake van een overstap naar een andere zorginstelling? Dan stopt de connectie met de behandelaar en blijft het persoonlijke account in eigen regie. Zo hoeft de patiënt niet steeds opnieuw zijn of haar verhaal te vertellen wanneer de patiënt elders in behandeling komt.

Continu in beweging

Karify is continu in beweging, de modules bereiden zich uit en steeds meer opdrachten zijn mogelijk. Binnenkort is Karify ook op smartphones beschikbaar en kunnen patiënten zelfs de opdrachten op hun mobiele telefoon maken! Vitaalpunt  bereidt zich op deze manier voor op een toekomst waarin digitale media een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

Meer weten over Karify? Check de website.

Recente Blog berichten

Schrijf een reactie