Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruik gemaakt wordt van interventies gericht op de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag.  Elke klacht heeft een psychische én een lichamelijke kant. Daarbij richt een psychomotorisch therapeut zich met name op wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Psychomotorische therapie is ervaringsgericht en maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Het  doel van psychomotorische therapie is om uw eigen lichaamssignalen meer en beter te gaan herkennen en door deze lichaamssignalen te koppelen aan emoties, gedachten en gedrag kunt u zichzelf beter gaan begrijpen. Hierdoor worden de lichaamssignalen een informatiebron voor adequaat zelfmanagement.

In de praktijk van de psychomotorische therapie worden de methodieken vaak in combinatie gebruikt omdat op deze wijze de integratie van denken, voelen en handelen bevorderd kan worden.

De psychomotorisch therapeut beschikt over specifieke deskundigheid om de methodieken zodanig af te stemmen op de problematiek van de cliënt dat specifieke beleving en gedrag opgeroepen kunnen worden. Daarbij maakt de therapeut ook gebruik van verbale interventies, zoals bijvoorbeeld het verbaal instrueren, het bespreken van en betekenis verlenen aan de ervaringen, feedback geven op of uitlokken van gedrag en het legitimeren en valideren van gevoelens.

PMT wordt binnen Vitaalpunt uitgevoerd door een psychomotorisch vaktherapeut.

Meer weten?