mbct_Vitaalpunt

Mindfullness ruimte bij Vitaalpunt

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten werken meestal contraproductief.

Mindfulness is oefenen met ‘bewust aandacht geven’. Je niet laten meeslepen door gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen maar leren om de stroom van gedachten en gevoelens op te merken en er vriendelijk en uitnodigend op te reageren. Elke gedachte, elk gevoel en iedere lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen. Je leert stilstaan om vervolgens zelf te kunnen bepalen hoe je reageert op signalen van binnenuit.

In de afgelopen drie decennia is mindfulness geïntegreerd binnen de medische wetenschappen. Sinds begin jaren negentig is een op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie ontwikkeld als een therapie voor mensen die gevoelig zijn voor het oplopen van depressies. Momenteel wordt MBCT bij diverse klachten en doelgroepen toegepast.

Onze groepsmodule MBCT is gebaseerd op de MBCT training van Segal, Williams en Teasdale (2001), een evidence based training om de kans op het recidiveren van een depressie te voorkomen. De multidisciplinaire richtlijn depressie (2013) van het Trimbos Instituut beveelt MBCT dan ook aan bij depressie. MBCT is een zinvolle toevoeging aan het repertoire van de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen.

Onderstaande audiobestanden zijn voorbeelden van oefeningen om bewust & mindful om te gaan met je lichaam en geest.