Vitaalpunt_modules

 

Onderdeel van je behandeling bestaat vaak uit het aanzetten tot bewegen of juist leren ontspannen. Elke klacht heeft een lichamelijke en psychische kant. Daarom behandelen we lichaam én geest altijd samen. Onderstaande modules kunnen uitmaken van jouw behandeling op maat. Fysieke modules worden altijd begeleid door een psychomotorisch therapeut.


Fysieke training

Hoe paradoxaal het ook klinkt: inspanning is de snelste weg naar ontspanning. Bij fysieke inspanning maakt je lichaam het ‘geluks’ hormoon endorfine aan, waardoor je je prettiger voelt en beter kunt ontspannen. Bovendien leidt sporten je gedachten af van de dingen waar je je zorgen over maakt.

Er zijn vele mogelijkheden om bij ons te sporten. Running therapie kan onderdeel zijn van je behandeling. Bij onze is er genoeg ruimte voor beweging in onze eigen sportruimte. Heb je vooral behoefte aan ‘stoom afblazen’, denk dan aan vechtsporten. Ga je liever individueel sporten dan kun je denken aan fitness, maar ook aan joggen, wandelen, fietsen. Fysieke modules worden altijd begeleid door een vaktherapeut.

Ontspanning

Een hele goeie manier om (weer) te leren ontspannen is fysieke inspanning. Je ‘verbruikt’ de eventuele overdosis adrenaline, je te snelle ademhaling wordt functioneel, je kunt rustig aan proberen je hoofd leeg te maken en op die manier de motor gaan vertragen. Geschikte activiteiten zijn bijvoorbeeld fietsen, joggen, wandelen, tennissen, fitness en seks. In een later stadium zijn er nog vele andere manieren om te ontspannen, die erg persoonsafhankelijk zijn. Je zult voor jezelf moeten bepalen welke activiteiten voor jou effectief en efficiënt zijn om te ontspannen. Soms weet je dat, soms is het een kwestie van uitproberen. Het is belangrijk dat je die activiteiten inbouwt in je (dagelijks) leven en desnoods inplant in je agenda.

Ontspanningsoefeningen kun je bij ons op locatie maar ook heel goed thuis doen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen met behulp met ingesproken oefeningen. Deze oefeningen staan in onze online eHealth omgeving en bevatten verschillende typen oefeningen: ademhaling, spierontspanning en visualisatie. Ademhalingsoefeningen zijn meestal gericht op het bereiken van een ontspannen buikademhaling. Spierontspanning bereik je het snelst door spieren eerst stevig aan te spannen en dan ‘los te laten’ (progressieve relaxatie). Bij een visualisatie-oefening probeer je bijvoorbeeld om je een bepaalde zeer rustgevende omgeving voor te stellen waarin je ligt.

Voor dit type ontspanningsoefeningen heb je ongeveer een uur nodig en een rustige, prettige omgeving. Ontspanningsoefeningen kun je echter ook in ‘korte’ en ‘onzichtbare’ vorm doen op elk moment dat je wilt en in elke situatie waarin je je bevindt. Rekken en stretchen is bijvoorbeeld heel goed om je lichaam even uit een ingespannen houding te halen en je gedachten te verzetten. Dat kun je doen terwijl je achter je bureau zit. Dat geldt ook voor korte ontspanningsoefeningen.

De onderstaande audiobestanden kunnen een hulp zijn bij de ontspanningsoefeningen.

 

Lichaamsbeleving

Dit kan bestaan uit  bewegingsgeoriënteerde methodieken wanneer er gebruik gemaakt wordt van activiteiten die hun oorsprong kennen in het bewegingsonderwijs en de sport- en spelcultuur. Dit kunnen individuele activiteiten zijn maar ook activiteiten  in groepsverband.

Onder lichaamsgeoriënteerde methodieken verstaat men oefeningen gericht op lichaamsbewustwording: Sensory Awareness,  aandachttraining, werken met spiegels en video; relaxatiemethoden; ademhalingsoefeningen en oefeningen afkomstig uit de bio-energetische traditie.

Lichaamsbeeld/ Body Awareness Therapy (BAT) is een module gericht op het meer bewust worden van bewegen. Veel bewegen, zoals sporten is vaak gericht op een prestatie (snelheid, kracht, uithouding). Body Awareness richt zich juist op het vergroten van het lichaamsbewustzijn door middel van bewegen. Het gaat daarbij expliciet om de kwaliteit van bewegen. Vaak zijn we erg gehaast en zijn we niet met bewegingen bezig. We zijn pas bewust van het bewegen wanneer we beperkingen ervaren in de zin van pijn, krachtsvermindering of coördinatieverlies. Vaak gaan bewegingen (gelukkig) automatisch. Het kan echter zijn dat een beweging die we regelmatig uitvoeren onnodig veel energie kost doordat deze bijvoorbeeld met veel spanning wordt uitgevoerd. Body Awareness Therapy laat je bewuster kijken naar de beweging/handeling en leert je ontdekken welke manier van bewegen voor jou persoonlijk efficiënter zijn.

Stress management

Wanneer je iets als ‘stressvol’ ervaart, reageert je lichaam automatisch door een aantal processen op gang te brengen, waarmee je in staat van paraatheid komt: het zenuwstelsel zorgt voor de productie van hormonen, waaronder adrenaline, die de spierspanning vergroten, zodat je onmiddellijk in beweging kunt komen; de ademhaling versnelt, zodat er voldoende zuurstof in het bloed komt; de frequentie van de hartslag neemt toe; de spijsvertering stopt omdat de energie die dat kost elders harder nodig is. Je lichaam staat als het ware klaar om te ‘vechten’ of te ‘vluchten’.

Dit is een natuurlijke reactie, waarbij ‘vechten of vluchten’ voor onze verre voorouders heel letterlijk gold. Ook in onze tijd is de stressreactie op die manier nog functioneel en uiterst noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op acute dreiging of gevaar. Daarnaast profiteren we echter ook van de stressreacties van ons lichaam in niet-levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld als je een lezing moet houden. Door de staat van paraatheid waarin je lichaam komt functioneer je beter, ben je alerter en creatiever.

Een veel toegepaste strategie om stress te hanteren is ‘afreageren’. Dat kan op een ongezonde en op een gezonde manier. Veel mensen gaan bijvoorbeeld enorm snoepen als ze zich gestrest voelen, of veel roken of drinken. Een gezonde manier van afreageren is sporten. Of: dansen, heel hard lachen, huilen. Allemaal reacties waarmee je de lichamelijke ‘staat van paraatheid’ omzet in fysieke actie. ‘Ruzie maken’ kan ook een gezonde manier van afreageren zijn.