Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode die erop is gericht herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen, die aanleiding geven tot psychische klachten, te verzwakken (te ‘desensitiseren’). EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus.

Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.  Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.  In de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (2013) van het Trimbos Instituut wordt EMDR aanbevolen bij PTSS en traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Bij Vitaalpunt wordt EMDR altijd uitgevoerd door een psycholoog die hiertoe is opgeleid.

Bekijk hieronder de video: Hoe werkt EMDR?