acceptance and commitment therapy ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) heeft zijn naam te danken aan de twee kernboodschappen:

  • accepteer/ aanvaard wat buiten jouw persoonlijke invloed ligt.
  • wees “committed”/heb de bereidheid om te doen wat nodig is om jouw kwaliteit van leven te vergroten en staat voor het volgen van je individuele doelen en (levens)waarden en de gedragsverandering die daarvoor nodig is.

ACT is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen lijden onder hun bestaan omdat zij hun eigen gedachten, gevoelens, herinneringen, lichamelijke sensaties en andere innerlijke ervaringen proberen te vermijden. Dit wordt experiëntiële vermijding genoemd. In onze cultuur wordt wel eens benadrukt dat wij als mens in staat zijn om onze innerlijke ervaringen onder controle te houden. Het gevolg hiervan zou zijn een gelukkiger leven zonder negatieve gevoelens en gedachten (“geluk is een keuze!”). Bovendien wordt het vaak als teken van zwakte gezien wanneer mensen wel negatieve gevoelens en gedachten ervaren. Uit onderzoek blijkt echter dat onderdrukking en vermijding uiteindelijk leidt tot een toename van negatieve gedachten. Je kunt de energie die het je kost om te vermijden beter richten op datgene wat voor het jou het leven zin geeft en aantrekkelijk maakt!

Behalve experiëntiële vermijding leidt ook fusie met de inhoud van onze cognities tot problemen. Fusie wil zeggen dat wij onze gedachten letterlijk nemen en de wereld bekijken vanuit deze gedachten. Zelfevaluaties, evaluaties, regels over wat hoort en niet hoort zijn voorbeelden van gedachten waarmee mensen fuseren.

In ACT wordt patiënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Binnen Vitaalpunt wordt ACT veelal ingezet bij patiënten met een somatoforme stoornis waarbij chronische (pijn)klachten op de voorgrond staan. De behandeling is individueel en wordt gegeven door een (KP/GZ-) psycholoog.  Het doel van de therapie is het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

Meer weten?

  • Zie de website van de Belgisch/Nederlandse ACT vereniging: www.acbsbene.com
  • Of lees het boek: Uit je hoofd in je leven – Steven C. Hayes